Títol: Morir a Euskadi 1938 – 1940

Autor: José Angel Etxaniz, Vicente del Palacio Sánchez, David Serrano Blanquer

Pròleg: Javier Rodrigo

Primera edició: abril de 2006

Publicat per: Fundació Ars

coberta de Morir a Euskadi

Morir a Euskadi és un document esfereïdor, una petita mostra en forma d’aportació historiogràfica rigorosa en la línia de recuperar la memòria història del nostre passat recent; i una vegada més és el resultat d’iniciatives de la societat civil (Gerkazarra i CILEC) i no pas de les institucions democràtiques, que tot just ara comencen a fer pressió per obrir les portes de determinats aspectes foscos de la repressió brutal a què sotmeté el franquisme els republicans, els demòcrates, més o menys compromesos.

El llistat és, a més, un document de primer ordre, un document que ofereix noms i cognoms a una situació i un context, un document que ofereix certa pau d’esperit a les seves famílies, i que dona idea de la magnitud d0una tragèdia que sembla que no s’acabarà mai de conèixer en tot el seu abast.