Títol: Un català a Mauthausen: El testimoni de Francesc Comellas

Autor: David Serrano Blanquer

Pròleg: Sílvia Sáiz i Calvó,Ernest Gallart i Vivé

Primera edició: abril del 2001

Publicat per: Editorial Pòrtic

Un català a Mauthausen

Massa sovint hem tendit a assimilar l’Holocaust i, en concret, els camps de concentració nazis a un fenomen identificat exclusivament amb el poble jueu. Sense menystenir l’experiència d’aquest col·lectiu, molta altra gent va patir-ne els efectes; entre ells, un bon nombre de republicans catalans i espanyols, uns deu mil, també hi anaren a parar pel seu compromís amb les llibertats democràtiques.

D’aquests, molt pocs sobrevisqueren.

Francesc Comellas (Castella del Vallès 1917, resident a Àustria) és un d’aquests catalans, un home íntegre i compromès que ha portat els seus ideals anarquistes fins a les darreres conseqüències. El seu periple, carregat de peripècies novel·lesques però ben reals, és recollit en aquesta obra mitjançant un treball rigorós de reconstrucció de tota una vida.

David Serranco i Blanquer (Sabadell, 1966) és professor de llengua i literatura catalans, assessor lingüístic i director de Quadern. S’ha dedicat a la literatura europea de camps de concentració, sobre la qual ha publicat diversos treballs i participat en congressos. És especialista en l’obra de Joaquim Amat-Pinella.