Quadern Portada 2

Número 147

Morir a Canàries 1936-1941

Catalans sota la repressió franquista