Congrés UAB Amat Piniella

La importància de tenir els ulls blaus

Dovella Amat Piniella

Homenatge Amat UAB

CatRadio - Retaule en gris

La Garriga - Amat Piniella (póster)

Paraules contra l'oblit

Retaule en gris (Ara)

Retaule en gris (El Punt)

K.L. Reich 1946: Novel·la canònica

Centenari